Program – Zespoły kameralne

Program powinien zawierać co najmniej dwa zróżnicowane stylistycznie i wyrazowo utwory co najmniej dwóch
kompozytorów z poniższej listy – w sumie co najmniej dwa utwory, inne niż w etapie I.
W przypadku utworów cyklicznych dopuszczalne jest wykonywanie wybranych części (utworów innych niż w etapie I).
Dopuszcza się wykonanie jednego utworu (lub jego części), utrzymanego w nurcie tzw. muzyki poważnej
wybranego przez Uczestnika z dorobku nieżyjącego kompozytora polskiego spoza poniższej listy.
Łączny czas prezentacji muzycznej ustala się na nie mniej niż 30 minut, lecz nie więcej niż 35 minut.

Program powinien zawierać jeden lub więcej utworów kompozytorów z poniższej listy.
W przypadku utworów cyklicznych dopuszczalne jest wykonywanie wybranych części utworów, innych niż
w etapach poprzednich.
Należy wykonać utwory inne niż w etapach I i II (dotyczy to także części utworów).
Dopuszcza się wykonanie jednego utworu (lub jego części), utrzymanego w nurcie tzw. muzyki poważnej wybranego przez Uczestnika z dorobku nieżyjącego kompozytora polskiego spoza poniższej listy; może to być utwór autorstwa tego samego kompozytora, którego uczestnik wybrał w II etapie, lub innego kompozytora spoza listy. W takim przypadku uczestnik jest zobowiązany do wykonania także jednego z utworów (lub ich części) z poniższej listy.
Łączny czas prezentacji muzycznej ustala się na nie mniej niż 35 minut, lecz nie więcej niż 40 minut