Kompozytor / Pedagog

Roman Statkowski

(24.12.1859 - 12.11.1925)

Portret Romana Statkowskiego autorstwa Marcina Władyki na podstawie fotografii nieznanego autora, [w]: Nowości Illustrowane, 1906, ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej / Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, w domenie publicznej.

Listy utworów

(24.12.1859 – 12.11.1925) kompozytor i pedagog urodzony w Szczypiornie k. Kalisza, zmarły w Warszawie. Początkowo studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Studia muzyczne z zakresu kompozycji odbył w Instytucie Muzycznym w Warszawie pod kierunkiem Władysława Żeleńskiego. Następnie przeniósł się do Petersburga, gdzie w tamtejszym Konserwatorium studiował u Nikołaja Sołowjowa (kompozycja) i Nikołaja Rimskiego-Korsakowa (instrumentacja) – dyplom ze złotym medalem uzyskał w 1890. Po krótkiej podróży do Niemiec oraz Belgii wrócił do Petersburga i pracował w przedstawicielstwie warszawskiego składu fortepianów Hermana i Grossmana. W 1903 zdobył I nagrodę za operę „Filenis” na międzynarodowym konkursie w Londynie. Rok później w Warszawie na konkursie kompozytorskim na operę do libretta opartego na treści poematu Antoniego Malczewskiego „Maria” zdobył także I nagrodę.

W 1904 zamieszkał w Warszawie, gdzie został profesorem Instytutu Muzycznego – początkowo wykładał historię muzyki i estetykę, a od 1909, po śmierci Zygmunta Noskowskiego, prowadził również klasę kompozycji. Jego uczniami byli m.in.: Jerzy Lefeld, Jan Adam Maklakiewicz, Feliks Wrobel, Piotr Perkowski, Michał Kondracki, Kazimierz Wiłkomirski, Bolesław Szabelski.

Źródło biogramu: www.culture.pl, Małgorzata Kosińska, Polskie Centrum Informacji Muzycznej, Związek Kompozytorów Polskich, październik 2006.