Kompozytor / Pedagog

Józef Świder

(19.08.1930 - 22.05.2014)

(19.08.1930-22.05.2014) kompozytor i pedagog urodzony w Czechowicach, zmarły w Katowicach.

Listy utworów

Studiował grę na fortepianie w klasie Stefanii Allinówny, teorię muzyki u Adama Mitschy i kompozycję pod kierunkiem Bolesława Woytowicza w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach. Studia kontynuował jako aspirant w klasie Bolesława Woytowicza, a następnie jako stypendysta Accademia Santa Cecilia w Rzymie pod kierunkiem Goffredo Petrassiego.

Od 1952 roku pracował jako wykładowca kompozycji i teorii muzyki w katowickiej Akademii Muzycznej (od 1979 na stanowisku profesora), gdzie przez wiele lat pełnił także funkcję dziekana i prorektora. Ponadto był profesorem Uniwersytetu Śląskiego – Filii w Cieszynie (przez 15 lat kierował Instytutem Pedagogiki Muzycznej), a także Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Pod jego kierunkiem studiowali m.in.: Aleksander Lasoń, Andrzej Dziadek, Wiesław Cienciała. Wykładał na kursach dla dyrygentów i instruktorów muzycznych, był jurorem konkursów kompozytorskich i śpiewaczych. Był również dyrektorem Związku Śląskich Kół Śpiewaczych i Instrumentalnych.

Za swoją twórczość kompozytorską został wyróżniony m.in. w 1964 roku II nagrodą na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim za kantatę Pieśń o Ojczyźnie, a także w 1984 roku – nagrodą Festiwalu Polskiej Muzyki Chóralnej, w 1985 roku – nagrodą „Orła Białego” na Festiwalu Pieśni o Ojczyźnie w Kraśniku, w 1986 roku – pucharem „Śląskiej Polihymnii” za twórczość chóralną oraz nagrodą radiową im. S. Ligonia.

Został odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1980 i 1994), Nagrodami Ministra Kultury i Sztuki (II stopnia – 1973, I stopnia – 1975), Nagrodą Ministra Edukacji za działalność pedagogiczną, Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci (1986), Nagrodą Prezydenta Miasta Katowic (1994), Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego”.

Źródło biogramu: Polskie Centrum Informacji Muzycznej, Związek Kompozytorów Polskich, 2014