Kompozytor / Pianista / Pedagog.

Karol Rathaus

(16.09.1895 - 21.11.1954)

Portrait of Karol Rathaus

Listy utworów

Studia z zakresu kompozycji odbył pod kierunkiem Franza Schrekera w Wiedniu i Berlinie. Równolegle studiował historię na Uniwersytecie Wiedeńskim, uzyskując w 1922 stopień doktora.

W 1919 zadebiutował w Wiedniu jako pianista, grając własne Wariacje na temat Regera op. 1 (1919). W latach 1921-32 uczył kompozycji w Berlinie. W 1932 wyemigrował do Paryża, gdzie do 1934 prowadził zajęcia z zakresu kompozycji. W 1934 przeniósł się do Londynu – tu również wykładał kompozycję. W 1938 zamieszkał w Stanach Zjednoczonych. Od 1940 do 1954 pracował jako pedagog w Queens College w Nowym Jorku.

Był aktywnym członkiem amerykańskich organizacji muzycznych (m.in. ISCM, American League of Composers from Austria, American Society of Composers, Authors and Publishers), honorowym wiceprezydentem Jewish Music World Center, działał w organizacjach polonijnych (m.in. Komitecie Muzycznym Instytutu Kultury).

Karol Rathaus po napisaniu w 1930 muzyki do filmu Der Mörder Dimitri Karamasoff w reż. Fedora Ozepa zdobył popularność i uznanie jako kompozytor tego gatunku muzyki. Jeszcze w czasie studiów podpisał z Universal Edition dziesięcioletni kontrakt na bieżącą publikację wszystkich powstałych po 1920 utworów, co z pewnością przyczyniło się do jego wielkiego sukcesu w Europie w latach 20-tych.

Źródło biogramu: Polskie Centrum Informacji Muzycznej, Związek Kompozytorów Polskich, 2008