Jury – Pianiści

Jarosław Drzewiecki

Pianista (Polska)

Tobias Koch

Pianista (Niemcy)

Jonathan Plowright

Pianista (Wielka Brytania)

Hubert Rutkowski

Pianista (Polska)

Aleksandra Žvirblytė

Pianistka (Litwa)