Kompozytor / Pianista

Eugeniusz Pankiewicz

(15.12.1857 - 24.12.1898)

Portrait of Eugeniusz Pankiewicz by Marcin Władyka based on a photograph of an unknown author, [in]: Tygodnik Illustrowany, 1899, from the collection of the Public Library of the City of Warsaw Warszawy - the Main Library of the Mazowieckie Voivodeship / Mazowiecka Digital Library, in the public domain.

Listy utworów

(15.12.1857 – 24.12.1898) kompozytor i pianista urodzony w Siedlcach, zmarły w Tworkach k. Warszawy. Brat malarza Józefa Pankiewicza. Od 1863 przebywał w Lublinie, gdzie uczęszczał do gimnazjum i pobierał lekcje gry na fortepianie. W 1875 wraz z rodziną przeniósł się do Warszawy i został uczniem Józefa Wieniawskiego (fortepian) w Instytucie Muzycznym. Po uzyskaniu dyplomu, w 1877 lub 1878, wyjechał na dalsze studia pianistyczne do Petersburga, gdzie uczył się w tamtejszym Konserwatorium pod kierunkiem Teodora Leszetyckiego. Ok. 1880 udał się na studia do Moskwy, które trwały kilka miesięcy, po czym wrócił do Warszawy. Tu w Instytucie Muzycznym podjął studia kompozytorskie u Władysława Żeleńskiego i Zygmunta Noskowskiego.

Od 1883 prowadził klasę fortepianu w Instytucie Muzycznym oraz Instytucie Maryjskim (ogólnokształcąca szkoła dla dziewcząt pochodzenia szlacheckiego). Jako solista i kameralista występował na koncertach w Warszawie (koncerty Instytutu Muzycznego, Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, Warszawskiego Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”), Łodzi (ze Stanisławem Barcewiczem), Lublinie (z Władysławem Aloisem), Piotrkowie (z Zygmuntem Noskowskim, Mieczysławem Horbowskim) i innych miastach. W 1894 poważnie zachorował – uległ załamaniu nerwowemu.

Źródło biogramu: www.culture.pl, Małgorzata Kosińska, Polskie Centrum Informacji Muzycznej, Związek Kompozytorów Polskich, grudzień 2006.