Program – Pianiści

Program powinien zawierać utwory kompozytorów z każdej z poniższych czterech grup – w sumie co
najmniej cztery utwory (co najmniej po jednym utworze z każdej grupy).

Łączny czas prezentacji muzycznej ustala się na nie mniej niż 20 minut, lecz nie więcej niż 25 minut.

Kolejność wykonania utworów z poszczególnych grup jest dowolna.

Program powinien zawierać utwory kompozytorów z każdej z poniższych dwóch grup – w sumie co najmniej dwa utwory (co najmniej po jednym utworze z każdej grupy).
Dopuszcza się wykonanie jednego utworu utrzymanego w nurcie tzw. muzyki poważnej, wybranego przez
Uczestnika z dorobku nieżyjącego kompozytora polskiego spoza poniższej listy, przy czym czas trwania tego utworu nie może przekroczyć 10 minut.
Łączny czas prezentacji muzycznej ustala się na nie mniej niż 35 minut, lecz nie więcej niż 40 minut.
Kolejność wykonania utworów z obu grup jest dowolna. Wykonywane utwory powinny być inne niż w etapie I.

W etapie finałowym uczestnik wykona koncert fortepianowy, wybrany przez niego ze spisu zamieszczonego poniżej.

Koncert zostanie zaprezentowany z udziałem orkiestry.

1. Franciszek Lessel – Koncert fortepianowy C-dur, op. 14
2. Miłosz Magin – II Koncert fortepianowy na fortepian, smyczki i kotły
3. Artur Malawski – Etiudy symfoniczne na fortepian i orkiestrę
4. Henryk Melcer-Szczawiński – I Koncert fortepianowy e-moll
5. Kazimierz Serocki – Koncert romantyczny na fortepian i orkiestrę
6. Aleksander Tansman – I Koncert fortepianowy
7. Józef Wieniawski – Koncert fortepianowy g-moll, op. 20
8. Władysław Żeleński – Koncert fortepianowy Es-dur, op. 60