Nagrody

Nagrody główne

Odrębnie w obu kategoriach Konkursu zostaną przyznane następujące nagrody główne:

I nagroda – 20 000 EUR
II nagroda – 10 000 EUR
III nagroda – 8 000 EUR
IV nagroda – 6 000 EUR
V nagroda – 4 000 EUR
VI nagroda – 2 000 EUR
Wyróżnienie – 500 EUR dla pozostałych uczestników finału

Nagrody specjalne i pozaregulaminowe

Nagrody specjalne regulaminowe:

1000 EUR – dla pianisty za wykonanie utworu wybranego z dorobku jednego z następujących kompozytorów: Antoni Stolpe, Eugeniusz Pankiewicz, Raul Koczalski

1000 EUR – dla zespołu kameralnego za wykonanie utworu wybranego z dorobku jednego z następujących kompozytorów: Antoni Stolpe, Witold Maliszewski, Antoni Szałowski

Nagrody pozaregulaminowe

 

Nagrody finansowe:

1000 EUR – nagroda ufundowana przez Margot Magin – córkę Miłosza Magina i prezes honorową Fundacji im. Miłosza Magina za wykonanie II Koncertu fortepianowego na fortepian, smyczki i kotły Miłosza Magina w finale konkursu

500 EUR – nagroda ufundowana przez Margot Magin za najlepsze wykonanie jednej z sonat fortepianowych lub utworu kameralnego Miłosza Magina

500 EUR – nagroda Towarzystwa Miłośników Muzyki Stanisława Moniuszki za wykonanie utworu Stanisława Moniuszki

3000 zł – nagroda ufundowana przez zespół Cracow Duo: Kalinowski & Szlezer za najlepsze wykonanie utworu fortepianowego lub kameralnego Aleksandra Tansmana

2 × 500 EUR – nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu skomponowanego po 1945 roku – nagroda ufundowana przez Stowarzyszenie Autorów ZAIKS

Nagrody w postaci koncertów:

Cappella Gedanensis

Capella Cracoviensis

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego

Festiwal „Moniuszko na Trakcie Królewskim”

Filharmonia Dolnośląska

Filharmonia Gorzowska

Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie

Filharmonia Kaliska

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Filharmonia Warmińsko-Mazurska im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie

Filharmonia Krakowska im. Karola Szymanowskiego

Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina

Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego

Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu

Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach

Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda

Instytut Polski w Berlinie, Niemcy

Instytut Polski w Bratysławie, Słowacja

Instytut Polski w Brukseli, Belgia

Instytut Polski w Pradze, Czechy

Instytut Polski w Sofii, Bułgaria

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach

Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Orkiestra Akademii Beethovenowskiej

Orkiestra Sinfonia Varsovia

Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego

Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury

Polska Filharmonia Kameralna Sopot

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus

Polski Impresariat Muzyczny

Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne

Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena – recital w ramach 28. Festiwalu Ludwiga van Beethovena

Stowarzyszenie Muzyki Polskiej

Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Warszawskie Towarzystwo Muzyczne

Inne Nagrody Specjalne:

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach – udostępnienie sali koncertowej w celu rejestracji materiału audio-video. Nagroda dla zespołu kameralnego.

Nagrody książkowe i kupon rabatowy do księgarni internetowej PWM – nagrody ufundowane przez PWM

Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC – roczny patronat medialny / nagroda za najlepsze wykonanie utworu skomponowanego po 1945 (przyznawana w dwóch kategoriach).

Regulamin

FAQ

 • Żeby aplikować należy założyć bezpłatne konto na platformie muvac.com, a następnie wypełnić dostępny tam formularz (https://www.muvac.com/en/national-institute-of-music-and-dance). Szczegółowe wskazówki dotyczące zakładania kont na Muvac oraz wypełniania formularza aplikacyjnego są dostępne w specjalnie przygotowanym przewodniku.

 • Zakwalifikowani do udziału w konkursie uczestnicy będą mieć zagwarantowane zakwaterowanie, wyżywienie oraz zwrot udokumentowanych kosztów podróży.

 • Repertuar powinien składać się z utworów polskich kompozytorów (zgodnych z wytycznymi regulaminu), które uczestnik planuje wykonać w trakcie przebiegu konkursu. W kategorii I należy dodatkowo zawrzeć w nagraniu wideo jedną, dowolnie wybraną etiudę Fryderyka Chopina. Łączny czas nagrania dołączonego do zgłoszenia powinien wynosić od 20 do 25 minut. W przypadku wyboru utworu cyklicznego, w nagraniu można zamieścić wybrane części. Kolejność utworów w nagraniu jest dowolna. Poszczególne utwory mogą być nagrane w różnym miejscu, czasie i przy użyciu różnych środków technicznych.

 • Poza etiudą Chopina w kategorii I, wszystkie utwory zawarte w nagraniu powinny stanowić repertuar deklarowany przez uczestnika do wykonania w poszczególnych etapach konkursu.

 • W każdej z kategorii konkursu, finalistom zostaną przyznane następujące nagrody główne: I nagroda – 20 000 EUR, II nagroda – 10 000 EUR, III nagroda – 8 000 EUR, IV nagroda – 6 000 EUR, V nagroda – 4 000 EUR, VI nagroda – 2 000 EUR. Pozostałym finalistom zostaną przyznane równorzędne wyróżnienia w wysokości 500 EUR. Przewidywane są również nagrody finansowe związane z wykonaniem utworów takich kompozytorów jak: Antoni Stolpe, Eugeniusz Pankiewicz, Raul Koczalski, Witold Maliszewski, Antoni Szałowski czy Miłosz Magin. Oprócz nagród finansowych zostaną przyznane liczne nagrody specjalne, m. in. w postaci koncertów w Polsce i za granicą. Szczegółowe informacje na temat tych nagród dostępne są pod linkiem: https://konkursmuzykipolskiej.pl/nagrody/

 • Tak, w konkursie dozwolone jest wykonywanie utworów jedynie polskich kompozytorów, wymienionych w punkcie 9. regulaminu konkursu. Możliwe jest wykonanie kompozycji twórcy spoza listy zamieszczonej w regulaminie, jednak musi być to nieżyjący, polski kompozytor. W przypadku wątpliwości czy dany utwór spełnia kryteria regulaminu można przesłać zapytanie w tej sprawie na adres: biuro@konkursmuzykipolskiej.pl

 • Utwory wybrane do wykonania we wszystkich etapach konkursu, w obu kategoriach, należy wykonywać w oryginalnej wersji instrumentalnej. Dopuszcza się wykonanie utworów w innej instrumentacji, jeśli instrumentacja ta została opracowana lub autoryzowana przez kompozytora dzieła oryginalnego. Można wykonywać też transkrypcje utworów innych autorów, w tym nie tylko polskich (np. parafrazy, fantazje, wariacje itp.), dokonane przez kompozytorów wymienionych w punkcie 9 regulaminu.

 • Według regulaminu i założeń konkursu utwory kompozytorów żyjących nie są akceptowane w programie konkursowym. Repertuar konkursu opiera się na muzyce XIX i XX w. W tej chwili założeniem konkursu jest prezentacja twórczości kompozytorów nieżyjących, szczególnie tych, których twórczość jest z różnych względów mało znana. Twórcy konkursu przyjęli założenie, że to właśnie tym twórcom należy się szczególna uwaga.

 • Szczegółowy harmonogram przebiegu konkursu nie został jeszcze ustalony. Prosimy obserwować stronę internetową konkursu, gdzie będą zamieszczane bieżące informacje i ogłoszenia, m.in. dotyczące harmonogramu.

 • Samo aplikowanie do udziału w konkursie jest bezpłatne. Natomiast zakwalifikowani do konkursu uczestnicy będą zobowiązani do wniesienia opłaty wpisowej w kwotach: w kategorii I – 450 złotych (lub 100 EUR) od każdego pianisty; w kategorii II – 700 złotych (lub 150 EUR) od każdego zespołu.

 • Tak, o ile nie jesteś laureatem konkursu w kategorii wykonawczej do której chcesz aktualnie przystąpić. W takim przypadku, w konkursie nie może wziąć powtórnie udziału zespół o tej samej nazwie, nawet jeśli nastąpiły zmiany osobowe w jego składzie osobowym lub liczebności. Do konkursu nie może przystąpić też zespół o identycznym składzie co nagrodzony w poprzednich edycjach występujący aktualnie pod inną nazwą.

 • Nie. Utwór zadeklarowany w repertuarze może pojawić się tylko w jednym wybranym etapie konkursu (zgodnie z zasadami doboru utworów dostępnymi w załączniku do regulaminu).

 • Nie. Jeśli wykona się w danym etapie wybrane części utworu cyklicznego to utwór ten uznaje się za wykonany w trakcie konkursu i nie można wykonać go ponownie w kolejnych etapach, nawet jeśli planowało się wykonanie części niegranych wcześniej.