Nagrody

Nagrody główne

I nagroda – 20 000 EUR

II nagroda – 10 000 EUR

III nagroda – 8 000 EUR

IV nagroda – 6 000 EUR

V nagroda – 4 000 EUR

VI nagroda – 2 000 EUR

Nagrody dodatkowe i specjalne

 • Wyróżnienia w wysokości 500 EUR
 • W kategorii I nagroda 1000 EUR za wykonanie utworu wybranego przez Uczestnika z dorobku jednego z następujących kompozytorów:

Antoni Stolpe

Eugeniusz Pankiewicz

Raul Koczalski

 • W kategorii II nagroda 1000 EUR za wykonanie utworu wybranego przez Uczestnika z dorobku jednego z następujących kompozytorów:

Antoni Stolpe

Witold Maliszewski

Antoni Szałowski

 • Towarzystwo Miłośników Muzyki Stanisława Moniuszki – Nagroda finansowa TMMM za wykonanie utworu Moniuszki w wysokości 3 000 zł

Nagroda finansowa ufundowana przez córkę Miłosza Magina – Margot Magin:

 • Nagroda w wysokości 500 Euro za najlepsze wykonanie jednej z sonat fortepianowych Miłosza Magina lub za wykonanie utworu kameralnego 
 • Nagroda w wysokości 1000 Euro z wykonanie II Koncert fortepianowy na fortepian, smyczki i kotły Miłosza Magina w etapie finałowym konkursu

Nagrody w postaci koncertów:

 • Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży – Koncert
 • Filharmonia Śląska – Koncert z Orkiestrą Filharmonii Śląskiej dla pianisty
 • Filharmonia Warmińsko-Mazurska im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie – Koncert (recital solowy lub koncert kameralny) w sezonie 2023/24, dla pianisty lub dla zespołu
 • Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego – Koncert
 • Filharmonia Świętokrzyska w Kielcach Dyrektor Jacek Rogala – Koncert w 2023 roku dla polskiego laureata
 • Polska Filharmonia Kameralna Sopot – Koncert w sezonie 2023/24 lub 2024/25
 • Filharmonia Gorzowska – Recital solowy laureata w kategorii Pianiści w sezonie 2023/34
 • Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu – Koncert
 • Fiilharmonia Zielonogórska im. T. Bairda – Koncert dla pianisty (najlepiej laureata I miejsca) w sezonie 2023/24
 • Fiharmonia Lubelska – Recital dla laureata
 • Filharmonia Dolnośląska – Recital lub koncert dla laureata w sezonie 23/24 lub 24/25
 • Filharmonia Sudecka – Koncert z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Sudeckiej
 • Filharmonia Łódzka – Koncert
 • Filharmonia Kaliska – Koncert
 • Filharmonia Krakowska im. Karola Szymanowskiego – Koncert
 • Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku – Udział laureata w koncercie symfonicznym w sezonie 2024/25

Orkiestry

 • Sinfonia Varsovia – Koncert dla laureata konkursu w kategorii Pianiści w formie koncertu z orkiestrą
 • NOSPR – Koncert w serii koncertów Scena młodych w sezonie 2023/24: recital dla pianisty lub zespołu kameralnego
 • Sinfonia Iuventus – Koncert
 • Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, C.E.O Marcin Klejdysz – Laureaci trzech pierwszych miejsc – możliwość zaproszenia do współpracy z orkiestrą
 • Toruńska Orkiestra Symfoniczna – Koncert podczas sezonu artystycznego 2023/24, laureat jednej z dwóch kategorii
 • Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego, Dyrektor Adam Mieczykowski – Koncert w 2024 roku podczas 26. Letniego Festiwalu Muzycznego Płockiej Orkiestry Symfonicznej dla zespołu kameralnego

Inne instytucie kultury

 • Cappella Cracoviensis
 • Capella Gedanensis – Koncert dla duetu lub trio
 • Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego – Koncert-recital w sali koncertowej w Lusławicach dla pianisty
 • Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego – Bezpłatne udostępnienie sali koncertowej w Lusławicach w celu nagrania płyty lub rejestracji materiału audio-video, nagroda dla zespołu kameralnego

Stowarzyszenia / Towarzystwa / Fundacje

Nagroda

 • Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena – Recital laureata w ramach 28. Festiwalu Ludwiga van Beethovena w 2024
 • Warszawskie Towarzystwo Muzyczne – Dwa koncerty – recital dla laureata pianisty i koncert dla zespołu kameralnego w sezonie 2023/24 lub 2024/25
 • Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury – Koncert inauguracyjny Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic:” w Sanoku w postaci recitalu lub koncertu z orkiestrą
 • Stowarzyszenie Muzyki Polskiej – Nagroda dla najlepszego zagranicznego pianisty w postaci recitalu solowego podczas 20. edycji Festiwalu Muzyki Polskiej w lipcu 2024 (Kraków)
 • Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne – Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku – Koncert dla pianisty w ramach festiwalu

Instytuty Polskie

Nagroda

 • Instytut Polski w Berlinie, Niemcy, Dyrektor Marzena Kępowicz – Koncert w Niemczech dla jednego z laureatów
 • Instytut Polski w Bratysławie, Słowacja, Dyrektor Anna Opalińska – Koncert w siedzibie Instytutu Polskiego, budynek w reprezentacyjnej, historycznej części Bratysławy, nagroda dla pianisty (recital) lub zespołu
 • Instytut Polski w Sofii – Koncert dla pianisty lub zespołu (do 2 osób)
 • Instytut Polski w Brukseli – Współorganizacja z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca koncertu dla nagrodzonego w konkursie wykonawcy (pianista) lub nagrodzonych wykonawców recitalu solowego, duetu lub tria kameralnego (maks. 3 instrumentalistów). Wydarzenie na jesieni 2023 r. w historycznej sali reprezentacyjnej Ambasady RP w Brukseli przy Avenue des Gaulois 29, w której znajduje się fortepian Steinway D zwany ‘Paderewski’ z racji jego zakupienia dla I. J. Paderewskiego przez królową Elżbietę Belgijską
 • Instytut Polski w Pradze – Koncert

Festiwale

Nagroda

 • Festiwal „Moniuszko na Trakcie Królewskim”, Warszawa – Koncert dla pianisty (recital) lub dla zespołu kameralnego (do 2 osób)

Regulamin