Nagrody

Nagrody główne

Odrębnie w obu kategoriach Konkursu zostaną przyznane następujące nagrody główne:

I nagroda – 20 000 Euro
II nagroda – 10 000 Euro
III nagroda – 8 000 Euro
IV nagroda – 6 000 Euro
V nagroda – 4 000 Euro
VI nagroda – 2 000 Euro
Wyróżnienie – 500 Euro dla pozostałych uczestników finału

Nagrody specjalne i pozaregulaminowe

Nagrody specjalne regulaminowe:

1000 euro – dla pianisty za wykonanie utworu wybranego z dorobku jednego z następujących kompozytorów: Antoni Stolpe, Eugeniusz Pankiewicz, Raul Koczalski

1000 euro – dla zespołu kameralnego za wykonanie utworu wybranego z dorobku jednego z następujących kompozytorów: Antoni Stolpe, Witold Maliszewski, Antoni Szałowski

Nagrody pozaregulaminowe

 

Nagrody finansowe:

1000 euro – nagroda ufundowana przez Margot Magin – córkę Miłosza Magina i prezes honorową Fundacji im. Miłosza Magina za wykonanie II Koncertu fortepianowego na fortepian, smyczki i kotły Miłosza Magina w finale konkursu

500 euro – nagroda ufundowana przez Margot Magin za najlepsze wykonanie jednej z sonat fortepianowych lub utworu kameralnego Miłosza Magina

3 000 zł – nagroda Towarzystwa Miłośników Muzyki Stanisława Moniuszki za wykonanie utworu Stanisława Moniuszki

3000 zł – nagroda ufundowana przez zespół Cracow Duo: Kalinowski & Szlezer za najlepsze wykonanie utworu fortepianowego lub kameralnego Aleksandra Tansmana

Nagrody w postaci koncertów

Cappella Gedanensis

Capella Cracoviensis

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego

Festiwal „Moniuszko na Trakcie Królewskim”

Filharmonia Dolnośląska

Filharmonia Gorzowska

Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie

Filharmonia Kaliska

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Filharmonia Warmińsko-Mazurska im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie

Filharmonia Krakowska im. Karola Szymanowskiego

Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina

Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego

Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu

Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach

Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda

Instytut Polski w Berlinie, Niemcy

Instytut Polski w Bratysławie, Słowacja

Instytut Polski w Brukseli, Belgia

Instytut Polski w Pradze, Czechy

Instytut Polski w Sofii, Bułgaria

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach

Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Orkiestra Akademii Beethovenowskiej

Orkiestra Sinfonia Varsovia

Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego

Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego – koncert podczas 26. Letniego Festiwalu Muzycznego Płockiej Orkiestry Symfonicznej

Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury

Polska Filharmonia Kameralna Sopot

Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne

Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena – recital w ramach 28. Festiwalu Ludwiga van Beethovena

Stowarzyszenie Muzyki Polskiej

Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Warszawskie Towarzystwo Muzyczne

Nagrody promocyjne:

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach – udostępnienie sali koncertowej w celu rejestracji materiału audio-video. Nagroda dla zespołu kameralnego.

Regulamin

FAQ

 • Żeby aplikować należy założyć bezpłatne konto na platformie muvac.com, a następnie wypełnić dostępny tam formularz (https://www.muvac.com/en/national-institute-of-music-and-dance). Szczegółowe wskazówki dotyczące zakładania kont na Muvac oraz wypełniania formularza aplikacyjnego są dostępne w specjalnie przygotowanym przewodniku.

 • Zakwalifikowani do udziału w konkursie uczestnicy będą mieć zagwarantowane zakwaterowanie, wyżywienie oraz zwrot udokumentowanych kosztów podróży.

 • Repertuar powinien składać się z utworów polskich kompozytorów (zgodnych z wytycznymi regulaminu), które uczestnik planuje wykonać w trakcie przebiegu konkursu. W kategorii I należy dodatkowo zawrzeć w nagraniu wideo jedną, dowolnie wybraną etiudę Fryderyka Chopina. Łączny czas nagrania dołączonego do zgłoszenia powinien wynosić od 20 do 25 minut. W przypadku wyboru utworu cyklicznego, w nagraniu można zamieścić wybrane części. Kolejność utworów w nagraniu jest dowolna. Poszczególne utwory mogą być nagrane w różnym miejscu, czasie i przy użyciu różnych środków technicznych.

 • Poza etiudą Chopina w kategorii I, wszystkie utwory zawarte w nagraniu powinny stanowić repertuar deklarowany przez uczestnika do wykonania w poszczególnych etapach konkursu.

 • W każdej z kategorii konkursu, finalistom zostaną przyznane następujące nagrody główne: I nagroda – 20 000 EUR, II nagroda – 10 000 EUR, III nagroda – 8 000 EUR, IV nagroda – 6 000 EUR, V nagroda – 4 000 EUR, VI nagroda – 2 000 EUR. Pozostałym finalistom zostaną przyznane równorzędne wyróżnienia w wysokości 500 EUR. Przewidywane są również nagrody finansowe związane z wykonaniem utworów takich kompozytorów jak: Antoni Stolpe, Eugeniusz Pankiewicz, Raul Koczalski, Witold Maliszewski, Antoni Szałowski czy Miłosz Magin. Oprócz nagród finansowych zostaną przyznane liczne nagrody specjalne, m. in. w postaci koncertów w Polsce i za granicą. Szczegółowe informacje na temat tych nagród dostępne są pod linkiem: https://konkursmuzykipolskiej.pl/nagrody/

 • Tak, w konkursie dozwolone jest wykonywanie utworów jedynie polskich kompozytorów, wymienionych w punkcie 9. regulaminu konkursu. Możliwe jest wykonanie kompozycji twórcy spoza listy zamieszczonej w regulaminie, jednak musi być to nieżyjący, polski kompozytor. W przypadku wątpliwości czy dany utwór spełnia kryteria regulaminu można przesłać zapytanie w tej sprawie na adres: biuro@konkursmuzykipolskiej.pl

 • Utwory wybrane do wykonania we wszystkich etapach konkursu, w obu kategoriach, należy wykonywać w oryginalnej wersji instrumentalnej. Dopuszcza się wykonanie utworów w innej instrumentacji, jeśli instrumentacja ta została opracowana lub autoryzowana przez kompozytora dzieła oryginalnego. Można wykonywać też transkrypcje utworów innych autorów, w tym nie tylko polskich (np. parafrazy, fantazje, wariacje itp.), dokonane przez kompozytorów wymienionych w punkcie 9 regulaminu.

 • Według regulaminu i założeń konkursu utwory kompozytorów żyjących nie są akceptowane w programie konkursowym. Repertuar konkursu opiera się na muzyce XIX i XX w. W tej chwili założeniem konkursu jest prezentacja twórczości kompozytorów nieżyjących, szczególnie tych, których twórczość jest z różnych względów mało znana. Twórcy konkursu przyjęli założenie, że to właśnie tym twórcom należy się szczególna uwaga.

 • Szczegółowy harmonogram przebiegu konkursu nie został jeszcze ustalony. Prosimy obserwować stronę internetową konkursu, gdzie będą zamieszczane bieżące informacje i ogłoszenia, m.in. dotyczące harmonogramu.

 • Samo aplikowanie do udziału w konkursie jest bezpłatne. Natomiast zakwalifikowani do konkursu uczestnicy będą zobowiązani do wniesienia opłaty wpisowej w kwotach: w kategorii I – 450 złotych (lub 100 EUR) od każdego pianisty; w kategorii II – 700 złotych (lub 150 EUR) od każdego zespołu.

 • Tak, o ile nie jesteś laureatem konkursu w kategorii wykonawczej do której chcesz aktualnie przystąpić. W takim przypadku, w konkursie nie może wziąć powtórnie udziału zespół o tej samej nazwie, nawet jeśli nastąpiły zmiany osobowe w jego składzie osobowym lub liczebności. Do konkursu nie może przystąpić też zespół o identycznym składzie co nagrodzony w poprzednich edycjach występujący aktualnie pod inną nazwą.

 • Nie. Utwór zadeklarowany w repertuarze może pojawić się tylko w jednym wybranym etapie konkursu (zgodnie z zasadami doboru utworów dostępnymi w załączniku do regulaminu).

 • Nie. Jeśli wykona się w danym etapie wybrane części utworu cyklicznego to utwór ten uznaje się za wykonany w trakcie konkursu i nie można wykonać go ponownie w kolejnych etapach, nawet jeśli planowało się wykonanie części niegranych wcześniej.