KATEGORIA II – ZESPOŁY KAMERALNE

I etap

Program powinien zawierać co najmniej dwa zróżnicowane stylistycznie i wyrazowo utwory co najmniej dwóch kompozytorów z poniższej listy – w sumie co najmniej dwa utwory. 

W przypadku utworów cyklicznych dopuszczalne jest wykonywanie wybranych części. 

Łączny czas prezentacji muzycznej ustala się na nie mniej niż 20 minut, lecz nie więcej niż 25 minut.

Grażyna Bacewicz 

Tadeusz Baird 

Fryderyk Chopin 

Ignacy Feliks Dobrzyński 

Józef Ksawery Elsner 

Ignacy Friedman 

Leopold Godowski 

Henryk Mikołaj Górecki 

Joachim Kaczkowski 

Mieczysław Karłowicz 

Antoni Kątski 

Wojciech Kilar 

Stefan Kisielewski 

Raul Koczalski 

Józef Władysław Krogulski 

Karol Kurpiński 

Szymon Laks 

Franciszek Lessel 

Teodor Leszetycki 

Karol Lipiński 

Witold Lutosławski 

Roman Maciejewski 

Miłosz Magin 

Artur Malawski 

Witold Maliszewski 

Henryk Melcer-Szczawiński 

Karol Mikuli 

Stanisław Moniuszko 

Maurycy Moszkowski 

Zygmunt Noskowski

Józef Nowakowski 

Michał Kleofas Ogiński 

Henryk Pachulski 

Tadeusz Paciorkiewicz 

Ignacy Jan Paderewski 

Roman Palester 

Eugeniusz Pankiewicz 

Andrzej Panufnik 

Krzysztof Penderecki 

Piotr Perkowski 

Karol Rathaus 

Ludomir Różycki 

Kazimierz Serocki 

Michał Spisak 

Roman Statkowski 

Zygmunt Stojowski 

Antoni Stolpe 

Antoni Szałowski 

Tadeusz Szeligowski 

Maria Szymanowska 

Karol Szymanowski 

Józef Świder 

Aleksander Tansman 

Józef Wieniawski 

Bolesław Woytowicz 

Adam Wroński 

Juliusz Zarębski 

Aleksander Zarzycki 

Władysław Żeleński

ETAP II

Program powinien zawierać co najmniej dwa zróżnicowane stylistycznie i wyrazowo utwory co najmniej dwóch kompozytorów z poniższej listy – w sumie co najmniej dwa utwory, inne niż w etapie I. 

W przypadku utworów cyklicznych dopuszczalne jest wykonywanie wybranych części (utworów innych niż w etapie I). 

Dopuszcza się wykonanie jednego utworu (lub jego części), utrzymanego w nurcie tzw. muzyki poważnej wybranego przez Uczestnika z dorobku nieżyjącego kompozytora polskiego spoza poniższej listy.

 Łączny czas prezentacji muzycznej ustala się na nie mniej niż 30 minut, lecz nie więcej niż 35 minut.  

Grażyna Bacewicz 

Tadeusz Baird 

Fryderyk Chopin 

Ignacy Feliks Dobrzyński 

Józef Ksawery Elsner 

Ignacy Friedman 

Leopold Godowski 

Henryk Mikołaj Górecki 

Joachim Kaczkowski 

Mieczysław Karłowicz 

Antoni Kątski 

Wojciech Kilar 

Stefan Kisielewski 

Raul Koczalski 

Józef Władysław Krogulski 

Karol Kurpiński 

Szymon Laks 

Franciszek Lessel 

Teodor Leszetycki 

Karol Lipiński 

Witold Lutosławski 

Roman Maciejewski 

Miłosz Magin 

Artur Malawski 

Witold Maliszewski 

Henryk Melcer-Szczawiński 

Karol Mikuli 

Stanisław Moniuszko 

Maurycy Moszkowski 

Zygmunt Noskowski

Józef Nowakowski 

Michał Kleofas Ogiński 

Henryk Pachulski 

Tadeusz Paciorkiewicz 

Ignacy Jan Paderewski 

Roman Palester 

Eugeniusz Pankiewicz 

Andrzej Panufnik 

Krzysztof Penderecki 

Piotr Perkowski 

Karol Rathaus 

Ludomir Różycki 

Kazimierz Serocki 

Michał Spisak 

Roman Statkowski 

Zygmunt Stojowski 

Antoni Stolpe 

Antoni Szałowski 

Tadeusz Szeligowski 

Maria Szymanowska 

Karol Szymanowski 

Józef Świder 

Aleksander Tansman 

Mieczysław Wajnberg 

Józef Wieniawski 

Bolesław Woytowicz 

Adam Wroński 

Juliusz Zarębski 

Aleksander Zarzycki 

Władysław Żeleński

Finał 

Program powinien zawierać jeden lub więcej utworów kompozytorów z poniższej listy. 

W przypadku utworów cyklicznych dopuszczalne jest wykonywanie wybranych części utworów, innych niż w etapach poprzednich. 

Należy wykonać utwory inne niż w etapach I i II (dotyczy to także części utworów). 

Dopuszcza się wykonanie jednego utworu (lub jego części), utrzymanego w nurcie tzw. muzyki poważnej wybranego przez Uczestnika z dorobku nieżyjącego kompozytora polskiego spoza poniższej listy; może to być utwór autorstwa tego samego kompozytora, którego uczestnik wybrał w II etapie, lub innego kompozytora spoza listy. 

W takim przypadku uczestnik jest zobowiązany do wykonania także jednego z utworów (lub ich części) z poniższej listy. 

Łączny czas prezentacji muzycznej ustala się na nie mniej niż 35 minut, lecz nie więcej niż 40 minut. 

Grażyna Bacewicz 

Tadeusz Baird 

Fryderyk Chopin 

Ignacy Feliks Dobrzyński 

Józef Ksawery Elsner 

Ignacy Friedman 

Leopold Godowski 

Henryk Mikołaj Górecki 

Joachim Kaczkowski 

Mieczysław Karłowicz 

Antoni Kątski 

Wojciech Kilar 

Stefan Kisielewski 

Raul Koczalski 

Józef Władysław Krogulski 

Karol Kurpiński 

Szymon Laks 

Franciszek Lessel 

Teodor Leszetycki 

Karol Lipiński 

Witold Lutosławski 

Roman Maciejewski 

Miłosz Magin 

Artur Malawski 

Witold Maliszewski 

Henryk Melcer-Szczawiński 

Karol Mikuli 

Stanisław Moniuszko 

Maurycy Moszkowski 

Zygmunt Noskowski

Józef Nowakowski 

Michał Kleofas Ogiński 

Henryk Pachulski 

Tadeusz Paciorkiewicz 

Ignacy Jan Paderewski 

Roman Palester 

Eugeniusz Pankiewicz 

Andrzej Panufnik 

Krzysztof Penderecki 

Piotr Perkowski 

Karol Rathaus 

Ludomir Różycki 

Kazimierz Serocki 

Michał Spisak 

Roman Statkowski 

Zygmunt Stojowski 

Antoni Stolpe 

Antoni Szałowski 

Tadeusz Szeligowski 

Maria Szymanowska 

Karol Szymanowski 

Józef Świder 

Aleksander Tansman 

Mieczysław Wajnberg 

Józef Wieniawski 

Bolesław Woytowicz 

Adam Wroński 

Juliusz Zarębski 

Aleksander Zarzycki 

Władysław Żeleński