Do 15 kwietnia br. pianiści i zespoły kameralne mogą przesyłać zgłoszenia do udziału w krajowych eliminacjach II Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki. W przesłuchaniach, które odbędą się 4 i 5 maja br. w Warszawie, mogą wziąć udział kandydaci posiadający polskie obywatelstwo lub Kartę Polaka, niezależnie od miejsca zamieszkania. 

Muzycy startują w jednej z dwóch kategorii – pianiści lub zespoły kameralne. W każdej z nich komisja kwalifikacyjna wybiera maksymalnie dziesięciu reprezentantów, którzy są zwolnieni z opłaty wpisowej oraz otrzymują stypendium na pokrycie kosztów podróży i pobytu w Rzeszowie, gdzie odbędzie się Konkurs.

Kandydaci w kategorii pianistycznej podczas przesłuchań będą zobowiązani do wykonania całego programu I etapu konkursu, zgodnie z załącznikiem A regulaminu (do 20 minut prezentacji muzycznej). Kandydaci w kategorii zespołów kameralnych są zobowiązani do prezentacji programu I etapu zgodnie z załącznikiem B regulaminu (do 20 minut prezentacji muzycznej). Dopuszcza się wykonywanie części utworów. Zgłoszenia udziału w eliminacjach należy nadsyłać poprzez formularze elektroniczne dostępne na stronie konkursu: pianiści oraz zespoły kameralne.

Muzycy, którzy wezmą udział w eliminacjach, ale nie zakwalifikują się do konkursu tą drogą, mogą zgłaszać się w ramach regularnego naboru do 14 maja 2021 roku. Informacje na temat aplikowania w obu formach oraz dotyczące spraw organizacyjnych związanych z eliminacjami znajdują się w regulaminie konkursu.

Druga edycja Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki odbędzie się w dniach od 11 do 18 września 2021 roku w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. Koncert laureatów zostanie powtórzony 20 września 2021 roku w Filharmonii Narodowej w Warszawie. W każdej z dwóch kategorii uczestnicy powalczą o pulę nagród w wysokości ponad 80 tys. euro.

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2019 r. Wzięło w niej udział 81 uczestników z 6 krajów. Zwycięzcą w kategorii pianistycznej został reprezentant Rosji – Pavel Dombrovsky, zaś w kategorii zespołów kameralnych tryumfował duet skrzypków: Marta Gidaszewska i Robert Łaguniak, obecnie występujący pod nazwą Polish Violin Duo.

Organizatorami Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki, zainicjowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, są Instytut Muzyki i Tańca oraz Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. Konkurs należy do sieci konkursów pianistycznych Fundacji Alink-Argerich.

Biuro konkursu:

Lilianna Zalesińska (biuro[at]konkursmuzykipolskiej.pl, 785 360 000)

Kontakt dla mediów:

Agata Szymczak (agata.szymczak[at]imit.org.pl, 785 310 000)