Narodowy Instytut Muzyki i Tańca zaprasza na warsztaty dziennikarskie, które odbędą się podczas
III Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej w Rzeszowie w dniach 2-9 lipca 2023 roku.

Warsztaty poprowadzi Agata Kwiecińska – dziennikarka muzyczna, mająca doświadczenie w pracy na antenie radiowej, telewizyjnej, w prasie drukowanej i Internecie.

Uczestnicy warsztatów będą śledzili na żywo przebieg całego konkursu i realizowali codzienne zadania dziennikarskie doskonaląc swoje umiejętności w różnych formach dziennikarskich – od relacji w mediach społecznościowych poprzez recenzję, podcast, felieton i reportaż. Efekty warsztatów będą publikowane na stronach internetowych, w tym na stronie konkursu oraz w mediach społecznościowych Instytutu.

PROGRAM WARSZTATÓW:

Formy:
PISANE – relacja, recenzja, felieton, informacja prasowa
AUDIALNE – podcast, relacja, reportaż
AUDIOWIZUALNE – relacja, recenzja, rozmowa


  1. 1. Jak zbierać materiały i przygotowywać się do pracy?
  2. 2. Jak słuchać i oceniać?
  3. 3. Jak skonstruować dobrą relację/recenzję/reportaż?
  4. 4. Specyfika konkursu muzycznego

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Narodowy Instytut Muzyki i Tańca na własny koszt zapewni zakwalifikowanym uczestnikom warsztatów zakwaterowanie i wyżywienie w Rzeszowie podczas całego Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej (2-9 lipca 2023) oraz zapewni bezpłatny wstęp na przesłuchania i koncert laureatów. Za powstałe w trakcie warsztatów teksty i inne formy dziennikarskie oraz udzielenie licencji na ich publikację, każdy z uczestników otrzyma jednorazowe honorarium w wysokości 500 zł brutto.

Zgłoszenia, tj. wypełniony i popisany skan formularza aplikacyjnego wraz z załącznikami – notką biograficzną i własnym tekstem poświęconym muzyce poważnej, należy przesłać na adres: biuro@konkursmuzykipolskiej.pl do 31 maja 2023 roku.

Regulamin warsztatów_MKMP23


Kontakt:

Lilianna Zalesińska – Starszy specjalista ds. muzyki polskiej
lilianna.zalesinska@nimit.pl, +48 785 360 000