KATEGORIA I – PIANIŚCI

PROGRAM ETAPU I 

Program powinien zawierać utwory kompozytorów z każdej z poniższych czterech grup – w sumie co najmniej cztery utwory (co najmniej po jednym utworze z każdej grupy). 

Łączny czas prezentacji muzycznej ustala się na nie mniej niż 20 minut, lecz nie więcej niż 25 minut. 

Kolejność wykonania utworów z poszczególnych grup jest dowolna.

Grupa I 

Jedna lub więcej etiud do wyboru z dorobku następujących kompozytorów: 

Ignacy Friedman 

Maurycy Moszkowski 

Teodor Leszetycki 

Juliusz Zarębski

Leopold Godowski

Grupa II 

Jeden lub więcej utworów do wyboru z dorobku następujących kompozytorów: 

Józef Ksawery Elsner

Józef Władysław Krogulski

Antoni Kątski

Karol Lipiński

Michał Kleofas Ogiński

Joachim Kaczkowski

Karol Kurpiński

Franciszek Lessel

Józef Nowakowski

Maria Szymanowska

Grupa III

Jeden lub więcej utworów do wyboru z dorobku następujących kompozytorów: 

Mieczysław Karłowicz

Teodor Leszetycki

Henryk Melcer-Szczawiński

Stanisław Moniuszko

Henryk Pachulski

Roman Statkowski

Antoni Stolpe

Adam Wroński

Juliusz Zarębski

Raul Koczalski

Witold Maliszewski

Karol Mikuli

Zygmunt Noskowski

Eugeniusz Pankiewicz

Zygmunt Stojowski

Józef Wieniawski

Aleksander Zarzycki

Władysław Żeleński

Grupa IV

Jeden lub więcej utworów do wyboru z dorobku następujących kompozytorów:

Tadeusz Baird

Henryk Mikołaj Górecki

Wojciech Kilar

Stefan Kisielewski

Szymon Laks

Miłosz Magin

Roman Maciejewski

Tadeusz Paciorkiewicz

Roman Palester

Andrzej Panufnik 

Piotr Perkowski

Karol Rathaus

Ludomir Różycki

Kazimierz Serocki

Michał Spisak

Antoni Szałowski

Tadeusz Szeligowski

Józef Świder

Aleksander Tansman

Bolesław Woytowicz

PROGRAM ETAPU II

Program powinien zawierać utwory kompozytorów z każdej z poniższych dwóch grup – w sumie co najmniej dwa utwory (co najmniej po jednym utworze z każdej grupy). 

Dopuszcza się wykonanie jednego utworu utrzymanego w nurcie tzw. muzyki poważnej, wybranego przez Uczestnika z dorobku nieżyjącego kompozytora polskiego spoza poniższej listy, przy czym czas trwania tego utworu nie może przekroczyć 10 minut. 

Łączny czas prezentacji muzycznej ustala się na nie mniej niż 35 minut, lecz nie więcej niż 40 minut. 

Kolejność wykonania utworów z obu grup jest dowolna. 

Wykonywane utwory powinny być inne niż w etapie I.

Grupa I

Ignacy Feliks Dobrzyński 

Józef Ksawery Elsner 

Ignacy Friedman 

Leopold Godowski 

Joachim Kaczkowski 

Mieczysław Karłowicz

Karol Lipiński 

Witold Maliszewski 

Henryk Melcer-Szczawiński

Karol Mikuli 

Stanisław Moniuszko 

Maurycy Moszkowski 

Zygmunt Noskowski 

Józef Nowakowski 

Michał Kleofas Ogiński 

Henryk Pachulski 

Ignacy Jan Paderewski

Antoni Kątski 

Raul Koczalski

Józef Władysław Krogulski 

Karol Kurpiński 

Franciszek Lessel 

Teodor Leszetycki

Eugeniusz Pankiewicz 

Roman Statkowski 

Zygmunt Stojowski 

Antoni Stolpe 

Maria Szymanowska 

Karol Szymanowski 

Józef Wieniawski 

Adam Wroński 

Juliusz Zarębski 

Aleksander Zarzycki 

Władysław Żeleński 

 Grupa 2:

Grażyna Bacewicz 

Tadeusz Baird 

Henryk Mikołaj Górecki 

Wojciech Kilar 

Stefan Kisielewski 

Szymon Laks 

Witold Lutosławski 

Roman Maciejewski 

Miłosz Magin 

Artur Malawski 

Tadeusz Paciorkiewicz 

Roman Palester

Andrzej Panufnik 

Piotr Perkowski 

Karol Rathaus 

Ludomir Różycki 

Kazimierz Serocki 

Michał Spisak 

Antoni Szałowski 

Tadeusz Szeligowski 

Józef Świder 

Aleksander Tansman 

Mieczysław Wajnberg 

Bolesław Woytowicz

Finał 

W etapie finałowym uczestnik wykona koncert fortepianowy, wybrany przez niego ze spisu zamieszczonego poniżej. 

Koncert zostanie zaprezentowany z udziałem orkiestry. 

1. Franciszek Lessel – Koncert fortepianowy C-dur, op. 14 

2. Miłosz Magin – II Koncert fortepianowy na fortepian, smyczki i kotły 

3. Artur Malawski – Etiudy symfoniczne na fortepian i orkiestrę 

4. Henryk Melcer-Szczawiński – I Koncert fortepianowy e-moll 

5. Kazimierz Serocki – Koncert romantyczny na fortepian i orkiestrę 

6. Aleksander Tansman – I Koncert fortepianowy 

7. Józef Wieniawski – Koncert fortepianowy g-moll, op. 20 

8. Władysław Żeleński – Koncert fortepianowy Es-dur, op. 60