W związku z przedłużającą się sytuacją epidemiczną oraz obowiązującymi obostrzeniami i ograniczeniami prowadzenia działalności kulturalnej określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512, ze zm.), Narodowy Instytut Muzyki i Tańca jako organizator II Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki, na podstawie pkt 52 Regulaminu Konkursu, informuje, że zmienił się termin ogłoszenia wyników naboru regularnego, który został wydłużony do dnia 17 czerwca 2021 r.

Tym samym zmianie ulega pkt 22 Regulaminu, który otrzymuje brzmienie:

22. O zakwalifikowaniu do udziału w Konkursie każdy uczestnik zostanie poinformowany do 17 czerwca 2021 roku w zawiadomieniu o zakwalifikowaniu do udziału w Konkursie, wysłanym na adres elektroniczny, którego użył przy składaniu zgłoszenia. Lista zakwalifikowanych uczestników zostanie ponadto ogłoszona na stronie internetowej Konkursu.