Pierwszą oficjalnie potwierdzoną nagrodą pozaregulaminową II Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki będzie nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu Miłosza Magina. Nagrodę ufundowała pani Margot Magin – córka kompozytora i prezes honorowa Fundacji im. Miłosza Magina.

Nagroda w wysokości 500 euro zostanie przyznana za najlepsze wykonanie sonaty fortepianowej lub utworu kameralnego Miłosza Magina. Nagroda będzie przyznana w jednej z dwóch kategorii konkursowych, po konsultacjach i wspólnej decyzji obu jury.

Miłosz Magin (1929–1999) był cenionym na świecie polskim pianistą i kompozytorem. Zasłynął jako wybitny chopinista. Dla wytwórni Decca nagrał komplet dzieł Fryderyka Chopina. Był też laureatem międzynarodowych konkursów pianistycznych. Od 1960 roku mieszkał w Paryżu, gdzie był ważną postacią życia muzycznego, ale cały czas łączyły go silne związki z polską kulturą, co wyrażało się zarówno w jego repertuarze pianistycznym, podejmowanych działaniach organizacyjnych i artystycznych, jak i w twórczości, w której często wykorzystywał motywy polskich tańców. Miłosz Magin stworzył w 1985 roku i organizował w Paryżu konkurs pianistyczny Concours International de Piano – Milosz Magin, w którym pozycją obowiązkową były utwory polskich kompozytorów.

Pianiści mogą wybrać do programu swoich prezentacji konkursowych II Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki jedną z czterech sonat fortepianowych Magina (Sonata nr 1, 1968; Sonata nr 2, 1981; Sonata nr 3, 1990; Sonata nr 4, 1997). Wszystkie sonaty powstały podczas pobytu kompozytora w Paryżu w wieloletnich odstępach czasowych, są zróżnicowane stylistycznie i wyrazowo, a ze względu na swój wirtuozowski charakter wymagają od wykonawcy dużej biegłości technicznej. W kategorii zespołów kameralnych uczestnicy mają do wyboru kilka zróżnicowanych stylistycznie utworów z różnych faz twórczości kompozytora przeznaczonych na różne składy wykonawcze.

Wiele utworów Magina zostało wydanych przez rodzinne wydawnictwo Concertino i jest dostępnych na życzenie (Editions Concertino Paris,tel. + 33 1 43 86 03 16, e-mail: EdConcertino(at)aol.com). W ostatnim czasie do artystów popularyzujących twórczość Magina dołączył znakomity francuski pianista młodego pokolenia – Lucas Debargue, który zetknął się z utworami Magina na początku swojej edukacji muzycznej. Pianista koncertuje i nagrywa utwory Magina z Kremerata Baltica pod dyrekcją Gidona Kremera. Muzyk wystąpił też z III Koncertem fortepianowym Magina na inauguracji sezonu 2020/21 w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Więcej informacji o kompozytorze i utworach w zakładce: Kompozytorzy.