W zakładce Kompozytorzy zamieszczone są wszystkie odnalezione w wyniku kwerendy utwory 60 kompozytorów wybranych do programu konkursu na dopuszczone w konkursie składy wykonawcze i zgodne z repertuarem konkursu, w tym utwory zaginione lub w rękopisach. Pozycje dostępne do kupienia, wypożyczenia lub pobrania są wyszczególnione z podaniem źródła. Informacje o ich dostępności znajdują się w sekcjach Utwory kameralne, Utwory na fortepianUtwory na fortepian z orkiestrą (tylko pozycje wybrane do etapu finałowego).   

Zamieszczone w tej zakładce wykazy dzieł mogą nie być kompletne i dlatego w konkursie można zarówno wykonać inne niż wymienione w zakładce Kompozytorzy utwory spełniające warunki regulaminowe (autorstwo i obsada), jak i wykorzystać inne niż wskazane materiały nutowe (pochodzące z legalnych źródeł).   

Cennym źródłem zeskanowanych materiałów nutowych możliwych do bezpłatnego pobrania ze względu na wygaśnięcie autorskich praw majątkowych twórców, okresu ochrony opracowań źródłowo-krytycznych i praw wydawniczych jest portal Polona oraz Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. Materiały nutowe z domeny publicznej działów muzycznych innych polskich bibliotek można znaleźć również stronie Federacji Bibliotek Cyfrowych.   

Bogatym zbiorem materiałów nutowych dysponuje Biblioteka Narodowa, gdzie można również zamówić usługi reprograficzne. By zapoznać się z utworami polskich kompozytorów, polecamy także kontakt z bibliotekami na terenie całego kraju. Wiele dzieł polskich kompozytorów, zwłaszcza powstałych po 1946 roku, znajduje się w Bibliotece Związku Kompozytorów Polskich.