Kategoria I – Pianiści


Georgi Vasilev

I Nagroda – 20 000 EUR

Nagrody specjalne pozaregulaminowe:

1000 euro za wykonanie II Koncertu na fortepian, smyczki i kotły Miłosza Magina. Nagroda ufundowana przez Margot Magin – córkę Miłosza Magina i prezes honorową Fundacji im. Miłosza Magina.

Nagrody w formie koncertów:

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury w Sanoku

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach

Capella Cracoviensis

Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina

Stowarzyszenie Muzyki Polskiej, Kraków

Jan Wachowski

II Nagroda – 10 000 EUR

Nagrody specjalne pozaregulaminowe:

Nagroda Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca w postaci wydania płyty z muzyką polską.

500 euro za najlepsze wykonanie utworu skomponowanego po 1945 roku za interpretację I Sonaty op. 6 Henryka Mikołaja Góreckiego. Fundatorem nagrody jest Stowarzyszenie Autorów ZAIKS.

Nagroda Polskiego Centrum Informacji Muzycznej POLMIC w formie rocznego patronatu medialnego za najlepsze wykonanie utworu skomponowanego po 1945 roku.

Nagrody w formie koncertów:

Sinfonia Varsovia

Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda

Instytut Polski w Berlinie

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa

Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne

Polski Impresariat Muzyczny

Kiryl Keduk

III Nagroda – 8 000 EUR

Nagroda specjalna regulaminowa:

1000 euro za wykonanie utworu Antoniego Stolpe. Nagroda za wykonanie Walca B-Dur Antoniego Stolpe.

Nagrody specjalne pozaregulaminowe

Nagrody w formie koncertów:

Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska

Filharmonia Kaliska

Instytut Polski w Brukseli

Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena

Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki

Linda Lee

IV Nagroda – 6 000 EUR

Nagroda specjalna pozaregulaminowa

Nagroda w formie koncertu:

Polska Filharmonia Kameralna Sopot

Danylo Saienko

V Nagroda – 4 000 EUR / fundatorem nagrody jest Związek Artystów Wykonawców STOART

Nagroda specjalna pozaregulaminowa

Nagroda w formie koncertu:

Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu

Tomasz Zając

VI Nagroda – 2 000 EUR


Kategoria II – Zespoły kameralne


Aka Duo

I Nagroda – 20 000 EUR

Nagrody specjalne pozaregulaminowe:

500 euro za najlepsze wykonanie utworu kameralnego Miłosza Magina. Nagroda została przyznana za wykonanie Andante Miłosza Magina na skrzypce i fortepian. Nagrodę ufundowała Margot Magin – córka Miłosza Magina i prezes honorowa Fundacji im. Miłosza Magina.

500 euro za najlepsze wykonanie utworu skomponowanego po 1945 roku za interpretację Rapsodii Mołdawskiej Mieczysława Weinberga. Fundatorem nagrody jest Stowarzyszenie Autorów ZAIKS.

Nagroda Polskiego Centrum Informacji Muzycznej POLMIC w formie rocznego patronatu medialnego za najlepsze wykonanie utworu skomponowanego po 1945 roku.

Nagrody w formie koncertów:

Cappella Gedanensis

Filharmonia Krakowska im. Karola Szymanowskiego

Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu

Reverie Piano Duo

II Nagroda – 10 000 EUR

Nagrody specjalne pozaregulaminowe:

Nagroda Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca w postaci wydania płyty z muzyką polską.

500 euro za wykonanie utworu Stanisława Moniuszki. Nagroda została przyznana za wykonanie uwertury Bajka Stanisława Moniuszki w wersji na cztery ręce. Nagrodę ufundowało Towarzystwo Miłośników Muzyki Moniuszki

3000 złotych za najlepsze wykonanie utworu Aleksandra Tansmana. Nagroda została przyznana za wykonanie utworu Aleksandra Tansmana La grande ville. Nagrodę ufundował zespół Cracow Duo: Kalinowski & Szlezer

Nagroda Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach w postaci bezpłatnego udostępnienia Sali koncertowej w Lusławicach w celu nagrania płyty lub rejestracji promocyjnego materiału audio-video

Nagrody w formie koncertów:

Festiwal „Moniuszko na Trakcie Królewskim”, Warszawa

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach

Instytut Polski w Sofii

Polski Impresariat Muzyczny

Quintessence

III Nagroda – 8 000 EUR

Nagroda specjalna regulaminowa

1000 euro za wykonanie utworu Antoniego Szałowskiego. Nagroda za wykonanie Kwintetu na instrumenty dęte Antoniego Szałowskiego.

Nagrody specjalne pozaregulaminowe

Nagrody w formie koncertów:

Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach

Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, Warszawa

Instytut Polski w Bratysławie

Shoven Quartet

IV Nagroda – 6 000 EUR

Nagrody w formie koncertów:

Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie

Płocka Orkiestra Symfoniczna

Silesian Wind Quintet

V Nagroda – 4 000 EUR / fundatorem nagrody jest Stowarzyszenie Autorów ZAIKS

Nagrody w formie koncertów:

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki

Metropolis Piano Quartet

VI Nagroda – 2 000 EUR

Nagroda w formie koncertu:

Filharmonia Warmińsko-Mazurska w Olsztynie

Wyróżnienia w wysokości 500 euro:

Aries duo

Diverso String Quartet


Nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu ufundowali:

Polskie Wydawnictwo Muzyczne – nagrody płytowe, książkowe (w językach polskim i angielskim) oraz vouchery na prenumeratę czasopisma Ruch Muzyczny

Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku – nagrody płytowe, książkowe (w językach polskim i angielskim) i materiały nutowe