październik 2020

otwarcie elektronicznego systemu zgłoszeń do Konkursu (formularze on-line)

4-5 maja 2021 

eliminacje w Warszawie dla kandydatów z Polski (osób posiadających polskie obywatelstwo lub Kartę Polaka).

Eliminacje nie są obowiązkowe i nie wykluczają zgłaszania się polskich wykonawców poprzez procedurę opisaną w pkt. 10-12 Regulaminu. Kandydaci w kategorii pianistycznej podczas przesłuchań będą zobowiązani do wykonania całego programu I etapu konkursu, zgodnie z załącznikiem A regulaminu (do 20 minut prezentacji muzycznej). Kandydaci w kategorii zespołów kameralnych są zobowiązani do prezentacji programu I etapu zgodnie z załącznikiem B regulaminu (do 20 minut prezentacji muzycznej). Dopuszcza się wykonywanie części utworów. Zgłoszenia udziału w eliminacjach należy nadsyłać poprzez formularze elektroniczne dostępne na stronie konkursu: pianiści oraz zespoły kameralne.

31 maja 2021

ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu

17 czerwca 2021

ostateczny termin ogłoszenia listy zakwalifikowanych uczestników na stronie Konkursu, powiadomienie zakwalifikowanych kandydatów drogą elektroniczną

11-17 września 2021

przeprowadzenie Konkursu w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie

18 września 2021 

Koncert laureatów wraz z uroczystością wręczenia nagród

20 września 2021

powtórzenie koncertu laureatów w Filharmonii Narodowej