Zgodnie z paragrafem 40 regulaminu III. Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej informujemy, że uczestnicy Konkursu mogą dokonać zmian w zgłoszonym pierwotnie programie, postępując zgodnie z poniższymi wytycznymi:

1. Zmiany w programie prosimy przesyłać na adres mailowy Biura Konkursu w nieprzekraczalnym terminie do 14 kwietnia włącznie. Wszystkie utwory należy podać wraz z czasami ich trwania. Programy powinny zawierać nazwy wszystkich wykonywanych części utworów cyklicznych.

2. Prosimy o podanie ostatecznej kolejności wykonywanych utworów (ma to związek m.in. z planowanym livestreamingiem), chyba, że planowana kolejność wykonywanych utworów nie zmieni się w stosunku do zgłoszenia przysłanego za pośrednictwem systemu Muvac. Wszystkie zmiany kolejności prosimy zgłaszać w terminie do 14 kwietnia włącznie.

Zgodnie z regulaminem Konkursu zmian w programie można dokonać tylko raz.

Biuro Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej