Kalendarium

październik 2020
otwarcie elektronicznego systemu zgłoszeń do Konkursu (formularze on-line)

4-5 maja 2021 
eliminacje w Warszawie dla kandydatów z Polski (osób posiadających polskie obywatelstwo lub Kartę Polaka).
Eliminacje nie są obowiązkowe i nie wykluczają zgłaszania się polskich wykonawców poprzez procedurę opisaną w pkt. 10-12 Regulaminu. Kandydaci w kategorii pianistycznej podczas przesłuchań będą zobowiązani do wykonania całego programu I etapu konkursu, zgodnie z załącznikiem A regulaminu (do 20 minut prezentacji muzycznej). Kandydaci w kategorii zespołów kameralnych są zobowiązani do prezentacji programu I etapu zgodnie z załącznikiem B regulaminu (do 20 minut prezentacji muzycznej). Dopuszcza się wykonywanie części utworów. Zgłoszenia udziału w eliminacjach należy nadsyłać poprzez formularze elektroniczne dostępne na stronie konkursu: pianiści oraz zespoły kameralne.

14 maja 2021
ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu

1 czerwca 2021
ogłoszenie listy zakwalifikowanych uczestników na stronie Konkursu, powiadomienie zakwalifikowanych kandydatów drogą elektroniczną

11-17 września
przeprowadzenie Konkursu w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie

18 września 2021 
Koncert laureatów wraz z uroczystością wręczenia nagród

20 września 2021
powtórzenie koncertu laureatów w Filharmonii Narodowej