Fot. Wojciech Grzędziński / NIMiT

Lewandowski / Ziomko Duo

Jan Lewandowski – wiolonczela

Daniel Ziomko – fortepian

Artyści rozpoczęli współpracę podczas studiów w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, gdzie kształcili się w klasie kameralistyki Anny Prabuckiej-Firlej. Do ich wspólnych osiągnięć zalicza się Grand Prix w IV Międzynarodowym Konkursie dla Młodych „Z Muzyką poprzez Europę” w Wilnie (2018), I nagroda w Turnieju Mistrzów w ramach VI Turnieju Kameralnego w Trzech Odsłonach w Bydgoszczy (2019) oraz wyróżnienie na X Międzynarodowym Konkursie im. Franza Schuberta w Ruse (2015). Występowali na wielu koncertach i festiwalach w Polsce i za granicą, m.in. w XVII i XVIII edycji Festiwalu Muzyki Kameralnej w Gdańsku (2016, 2017) oraz na II Międzynarodowym Festiwalu „Green Music” w Piegaro (2018). 

Jan Lewandowski ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie Marcina Zdunika. Prowadzi ożywioną działalność koncertową zarówno solową, jak i kameralną, występując na najbardziej prestiżowych scenach w Polsce. Jest laureatem wielu konkursów międzynarodowych, a za swoje osiągnięcia artystyczne otrzymał m.in. stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska „Młody Gdańszczanin”. Daniel Ziomko ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie Waldemara Wojtala. Obecnie jest doktorantem macierzystej uczelni. Jest laureatem konkursów m.in. w Treviso, Słupsku oraz Warszawie. Koncertował m.in. w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie i Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

PROGRAM

Etap I 

·    Zygmunt Stojowski 

Sonata A-dur na fortepian i wiolonczelę op. 18

I. Andante – Allegro risoluto

·    Henryk Pachulski 

Trois Morceaux na wiolonczelę i fortepian op. 4 

I. Mélodie B-dur 

II. Morceau de fantaisie F-dur 

III. Chanson triste d-moll 

·    Tadeusz Paciorkiewicz 

Sonata na wiolonczelę i fortepian

I. Allegro non troppo

·    Moritz Moszkowski 

Tarantelle B-dur na wiolonczelę i fortepian op. 29 nr 2 z Drei Stücke

 

Finał

·    Ludomir Różycki 

Sonata a-moll na wiolonczelę i fortepian op. 10

I. Allegro molto

II. Andante

III. Finale (Allegro molto)

·    Zygmunt Stojowski 

 Romance sans paroles A-dur na wiolonczelę i fortepian

·    Fryderyk Chopin 

 Sonata g-moll na wiolonczelę i fortepian op. 65 

II. Scherzo (Allegro con brio)

III. Largo

IV. Finale (Allegro)