II nagroda - 10 000 euro

Fot. Piotr Droździk
Fot. Piotr Droździk

Piotr Ryszard Pawlak

Nagroda specjalna:

Société Frédéric Chopin Genève – zaproszenie na koncert recitalowy podczas Festiwalu Chopinowskiego w Genewie w 2020 roku 

Absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku, klas fortepianu (u Waldemara Wojtala) i organów (u Hanny Dys), student Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Artysta jest laureatem m.in. I nagrody za najlepszą improwizację na XI Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Darmstadt, II nagrody na Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Budapeszcie (2018), I nagrody na III Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym dla Młodych Wirtuozów im. Leopolda Godowskiego w Warszawie oraz I nagrody na I Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim dla Młodych Pianistów w Pekinie. Wielokrotnie był stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Edukacji Narodowej, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Województwa Pomorskiego i Prezydenta Miasta Gdańska. W 2014 roku otrzymał stypendium ufundowane przez Krystiana Zimermana.

Nagrania z Konkursu

Leopold Godowski: Passacaglia h-moll