Kompozytorzy i twórczość

Biogramy 60 kompozytorów wybranych do programu konkursu.

Zamieszczone spisy twórczości obejmują wszystkie odnalezione w wyniku kwerendy utwory tych kompozytorów na dopuszczone w konkursie składy wykonawcze i zgodne z repertuarem konkursu, w tym utwory zaginione lub w rękopisach.

Pozycje dostępne do kupienia, wypożyczenia lub pobrania są wyszczególnione z podaniem źródła. Wykazy dzieł mogą nie być kompletne i dlatego można w konkursie wykonać zarówno inne niż wymienione tutaj utwory spełniające warunki regulaminowe (autorstwo i obsada), jak i wykorzystać inne niż wskazane materiały nutowe (pochodzące z legalnych źródeł).

Grażyna Bacewicz

(5.02.1909 - 17.01.1969 )

Kompozytorka / Skrzypaczka

Tadeusz Baird

(26.07.1928 - 2.09.1981 )

Kompozytor/Pedagog

Fryderyk Chopin

(22.02.1.03.1810 - 17.10.1849 )

Kompozytor / Pianista

Ignacy Feliks Dobrzyński

(25.02.1807 - 9.10.1867 )

Kompozytor / Dyrygent / Pianista / Pedagog

Józef Ksawery Elsner

(1.06.1769 - 18.04.1854 )

Kompozytor / Dyrygent / Pedagog

Ignacy Friedman

(14.02.1882 - 26.01.1948 )

Pianista / Kompozytor

Leopold Godowski

(13.02.1870 - 21.11.1938 )

Pianista / Kompozytor / Pedagog

Henryk Mikołaj Górecki

(6.12.1933 - 12.11.2010 )

Kompozytor / Pedagog

Joachim Kaczkowski

(ok. 1789 - 2.01.1829 )

Skrzypek / Kompozytor / Pedagog

Mieczysław Karłowicz

(11.12.1876 - 8.02.1909 )

Kompozytor / Dyrygent

Antoni Kątski

(27.10.1817 - 7.12.1899 )

Pianista / Kompozytor

Wojciech Kilar

(17.07.1932 - 29.12.2013 )

Kompozytor / Pianista

Stefan Kisielewski

(7.03.1911 - 29.09.1991 )

Kompozytor / Pedagog / Krytyk Muzyczny / Publicysta / Pisarz

Raul Koczalski

(3.01.1884 - 24.11.1948 )

Pianista / Kompozytor / Pedagog

Józef Władysław Krogulski

(4.09.1815 - 9.01.1842 )

Pianista / Kompozytor / Dyrygent Chóralny / Pedagog

Karol Kurpiński

(6.03.1785 - 18.09.1857 )

Kompozytor / Dyrygent / Pedagog

Szymon Laks

(1.11.1901 - 11.12.1983 )

Kompozytor / Pisarz

Franciszek Lessel

(ok. 1870 - 26.12.1838 )

Kompozytor / Pianista

Teodor Leszetycki

(22.06.1830 - 14.11.1915 )

Pianista / Pedagog / Kompozytor

Karol Lipiński

(30.10.1790 - 16.12.1861 )

Skrzypek / Kompozytor / Dyrygent