Kompozytorzy i twórczość

Biogramy 60 kompozytorów wybranych do programu konkursu.

Zamieszczone spisy twórczości obejmują wszystkie odnalezione w wyniku kwerendy utwory tych kompozytorów na dopuszczone w konkursie składy wykonawcze i zgodne z repertuarem konkursu, w tym utwory zaginione lub w rękopisach.

Pozycje dostępne do kupienia, wypożyczenia lub pobrania są wyszczególnione z podaniem źródła. Wykazy dzieł mogą nie być kompletne i dlatego można w konkursie wykonać zarówno inne niż wymienione tutaj utwory spełniające warunki regulaminowe (autorstwo i obsada), jak i wykorzystać inne niż wskazane materiały nutowe (pochodzące z legalnych źródeł).

Grażyna Bacewicz

(5.02.1909 - 17.01.1969)

Kompozytorka / Skrzypaczka

Tadeusz Baird

(26.07.1928 - 2.09.1981)

Kompozytor/Pedagog

Fryderyk Chopin

(22.02.1.03.1810 - 17.10.1849)

Kompozytor / Pianista

Ignacy Feliks Dobrzyński

(18070225 - 18671009)

Kompozytor / Dyrygent / Pianista / Pedagog

Józef Ksawery Elsner

(1.06.1769 - 18.04.1854)

Kompozytor / Dyrygent / Pedagog

Ignacy Friedman

(14.02.1882 - 26.01.1948)

Pianista / Kompozytor

Leopold Godowski

(13.02.1870 - 21.11.1938)

Pianista / Kompozytor / Pedagog

Henryk Mikołaj Górecki

(6.12.1933 - 12.11.2010)

Kompozytor / Pedagog

Joachim Kaczkowski

(ok. 1789 - 2.01.1829)

Skrzypek / Kompozytor / Pedagog

Mieczysław Karłowicz

(11.12.1876 - 8.02.1909)

Kompozytor / Dyrygent

Antoni Kątski

(27.10.1817 - 7.12.1899)

Pianista / Kompozytor

Wojciech Kilar

(17.07.1932 - 29.12.2013)

Kompozytor / Pianista