Druk muzyczny, Joachim Kaczkowski Polonaisepour le pianoforte, współautor: Andrzej Brzezina (ok. 1795-1831), 1827, ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie / (Polona), w domenie publicznej.

Joachim Kaczkowski

(ok. 1789 – 2.01.1829) skrzypek, kompozytor i pedagog urodzony w Tábor (obecnie Czechy), zmarły w Warszawie. Wzrastał w rodzinie o żywych tradycjach muzycznych. Przebieg jego edukacji nie jest znany; na podstawie relacji prasy można sądzić, iż był autodydaktą. Lata młodzieńcze spędził we Lwowie, gdzie poznał Karola Kurpińskiego i Józefa Elsnera. Następnie wyjechał do Niemiec, zyskując tam powodzenie jako wirtuoz skrzypiec i kompozytor utworów kameralnych. Dzieła te wydawane były w Austrii i Niemczech. Karierę wirtuozowską rozwijał koncertując zarówno przed szeroką publicznością (także w Teatrze Narodowym w Warszawie) jak i w domach ziemian. Dodatkowym zajęciem Kaczkowskiego była dydaktyka; pełnił obowiązki nauczyciela muzyki m.in. w domu Onufrego Wieniawskiego (wg innych przekazów: Onufrego Sierakowskiego) w Sierakościach, a następnie w majątku Kraińskich w Hermanowicach k. Przemyśla. W ostatnich latach życia przeniósł się do Warszawy, gdzie zarzucił karierę koncertową na rzecz pedagogicznej i kompozytorskiej. Oceny gry skrzypcowej Kaczkowskiego przyjmowały charakter skrajnie różny. Ideałem sztuki wykonawczej, do której dążył była wirtuozeria klasyczna szkoły francusko-włoskiej, reprezentowanej przez Giovanniego Battistę Viottiego, Pierre’a Rodego oraz młodego Louisa Spohra. Jego grę cechowały: wytworny smak, śpiewny ton, umiejętność tworzenia nastroju, brawura techniczna oraz mistrzowsko opanowana technika smyczkowania.

Twórczość Kaczkowskiego reprezentuje głównie muzyka kameralna. Znana jest ona niemal wyłącznie z tytułów i recenzji wydań poszczególnych kompozycji. Recenzenci podkreślali wirtuozowską werwę i zalety pedagogiczne jego utworów, krytykowano zaś braki w zakresie techniki kompozytorskiej, jak na przykład słabą znajomość zasad pracy tematycznej oraz niezbyt bogatą harmonię i rytmikę. Utwory Kaczkowskiego wykazują zamiłowanie do form wariacyjnych (air varié), co wraz z właściwościami architektonicznymi niektórych kameralnych polonezów i koncertów sugeruje wpływy Pierre’a Rodego. Symptomatyczne, że w utworach kameralnych kompozytor preferuje partię I skrzypiec; pozostałe, bowiem, instrumenty określone zostają jako towarzyszące. Drugą liczną grupę w twórczości Kaczkowskiego stanowią miniatury fortepianowe, głównie zaś polonezy. W spuściźnie kompozytora znaleźć można dodatkowo utwory na skrzypce solo i z orkiestrą.

 

Źródło biogramu: Chmara-Żaczkiewicz Barbara, Kaczkowski Joachim, w: Encyklopedia muzyczna PWM, Dziębowska Elżbieta (red.), t. 5, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1997, ss. 3-4, opracował Antoni Szymański.

Utwory Kameralne

 • 10 Wariacji na kwartet smyczkowy, op. 1 Pobierz

 • 2 Duos concertants na 2 skrzypiec, op. 10 Pobierz

 • 2 Thèmes variés na flageolet, skrzypce, altówkę i wiolonczelę, op. 11 Pobierz

 • 3 Dua na 2 skrzypiec, op. 16 Kup

 • 4 Polonaises mélancoliques na kwartet smyczkowy, op. 2

 • 4 Wariacje na trio smyczkowe, op. 3 Kup

 • 6 Polonezów na kwartet smyczkowy, op. 5 Pobierz

 • 6 Wariacji na trio smyczkowe, op. 4 Kup

 • 9 Wariacji na kwartet smyczkowy, op. 6

 • Air varié na kwartet smyczkowy, op. 18

 • Air varié na kwartet smyczkowy, op. 19 Pobierz

 • Andante varié na skrzypce i altówkę, op. 15 Kup

 • Duo na skrzypce i altówkę, op. 14 Kup

 • Polonaise As-dur na skrzypce i fortepian Pobierz

 • Polonez As-dur na skrzypce i fortepian Pobierz

 • Quartre polonaises melancoliques na skrzypce i fortepian Pobierz

  Opis:

  rękopis

 • Souvenir d’Hermanowice. Quatrième air varié na 2 skrzypiec, altówkę i wiolonczelę lub fortepian, op. 22 Pobierz

 • Thème varié na kwartet smyczkowy, op. 7 Kup

 • Troisième air varié na dwoje skrzypiec, altówkę i fortepian lub wiolonczelę, op. 22 Pobierz

Utwory na fortepian

 • 2 Polonaises mélancoliques Wypożycz

  Opis:

  Nr 1. f-moll, nr 2. e-moll

 • 2 Polonezy

 • 2 Polonezy i 2 mazurki

 • 3 Polonaises brillantes, op. 20

 • 3 Polonezy [II]

 • 3 Polonezy [I] Pobierz

  Opis:

  Nr 1 a-moll, nr 2 B-dur, nr 3 c-moll

 • 3 Rondeaux à la polonaise Wypożycz

 • 4 Polonaises Pobierz

 • 4 Walce

 • 6 Polonezów

 • 6 Polonezów i 4 walce Pobierz

 • Deux polonaises et deux mazures Wypożycz

 • Polonaise brillante Pobierz

 • Polonez A-dur

 • Polonez D-dur

 • Polonez nr 1 Pobierz

 • Rondeau à la Polonoise Pobierz

 • Rondeau à la Polonoise nr 2 Pobierz

 • Rondo nr 3 Pobierz

 • Rondo à la mazur

 • Trois Polonoises, op. 18 Pobierz