Portret Eugeniusza Pankiewicza autorstwa Marcina Władyki na podstawie fotografii nieznanego autora, [w]: Tygodnik Illustrowany, 1899, ze zbiorów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Woj. Mazowieckiego / Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa, w domenie publicznej.

Eugeniusz Pankiewicz

(15.12.1857 – 24.12.1898) kompozytor i pianista urodzony w Siedlcach, zmarły w Tworkach k. Warszawy. Brat malarza Józefa Pankiewicza. Od 1863 przebywał w Lublinie, gdzie uczęszczał do gimnazjum i pobierał lekcje gry na fortepianie. W 1875 wraz z rodziną przeniósł się do Warszawy i został uczniem Józefa Wieniawskiego (fortepian) w Instytucie Muzycznym. Po uzyskaniu dyplomu, w 1877 lub 1878, wyjechał na dalsze studia pianistyczne do Petersburga, gdzie uczył się w tamtejszym Konserwatorium pod kierunkiem Teodora Leszetyckiego. Ok. 1880 udał się na studia do Moskwy, które trwały kilka miesięcy, po czym wrócił do Warszawy. Tu w Instytucie Muzycznym podjął studia kompozytorskie u Władysława Żeleńskiego i Zygmunta Noskowskiego.

Od 1883 prowadził klasę fortepianu w Instytucie Muzycznym oraz Instytucie Maryjskim (ogólnokształcąca szkoła dla dziewcząt pochodzenia szlacheckiego). Jako solista i kameralista występował na koncertach w Warszawie (koncerty Instytutu Muzycznego, Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, Warszawskiego Towarzystwa Śpiewaczego "Lutnia"), Łodzi (ze Stanisławem Barcewiczem), Lublinie (z Władysławem Aloisem), Piotrkowie (z Zygmuntem Noskowskim, Mieczysławem Horbowskim) i innych miastach. W 1894 poważnie zachorował - uległ załamaniu nerwowemu.

 

Źródło biogramuwww.culture.pl, Małgorzata Kosińska, Polskie Centrum Informacji Muzycznej, Związek Kompozytorów Polskich, grudzień 2006.

Utwory Kameralne

 • Temat z wariacjami f-moll na kwartet smyczkowy, 1882, autograf zaginiony

Utwory na fortepian

 • A la cracovienne Fis-dur, op. 9, autograf zaginiony

 • Allegro

 • Burlesque Fis-dur, op. 12 Wydanie: Bessel, St. Petersburg 1891 Pobierz

 • Chaconne C-dur, op. 4

 • Deux mélodies, 1. A-dur, 2. d-moll

 • Deux valses, 1. E-dur, 2. C-dur

 • Dwa mazurki, 1874, 1. F-dur, 2. es-moll

 • Fugue cis-moll

 • Gawot Fis-dur, op. 4

 • Humoresque A-dur, op. 8, autograf niezachowany

 • Humoresque B-dur, op. 1 Kup

 • Improwizacja B-dur, op. 11 Pobierz

 • Krakowiak Des-dur, op. 9, autograf zaginiony

 • Krakowiak-fantazja e-moll, op. 9 Kup

 • Mazurek E-dur, op. 3 Kup

 • Mazurek a-moll, op. 3 Kup

 • Menuet D-dur, op. 1 Kup

 • Menuet Des-dur, op. 12 Pobierz

 • Menuet Des-dur, op. 8 nr 1 Pobierz

 • Menuet F-dur, op. 4 nr 2 Pobierz

 • Nocturne cis-moll

 • Pensée fugitive h-moll

 • Pięć mazurków, 1874, 1. c-moll, 2. B-dur, 3. E-dur, 4. gis-moll, 5. d-moll

 • Preludium na tematy kolędy „Gdy się Chrystus rodzi” F-dur, op. 8 nr 1 Kup

 • Prélude

 • Romance d-moll

 • Trois feuilles d’album, op. 2 Kup

  Opis:
  1. g-moll, 2. G-dur, 3. f-moll
 • Valse brillante Es-dur, 1874

 • Valses de concert Es-dur

 • Variations sur un thème original D-dur, op. 10 Pobierz

  Opis:
  1. g-moll, 2. G-dur, 3. f-moll
 • Walce salonowe C-dur Kup