Fot. Wojciech Grzędziński

Członek Jury

Tadeusz Wojciechowski

Ukończył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie, uzyskując dwa dyplomy: w klasie wiolonczeli Andrzeja Orkisza oraz w klasie dyrygentury Stanisława Wisłockiego. Grę na wiolonczeli doskonalił w Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse w Paryżu w klasie Bernarda Michelina. Współpracował wówczas z takimi zespołami jak Orchestre de l'Opéra Royal de Versailles, Les Musiciens de Paris, Orchestre des Concerts Pasdeloup, Orchestre Colonne i Orchestre du Conservatoire de Paris. Jest laureatem wielu konkursów: jako wiolonczelista zdobył II nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowym im. Dezyderiusza Danczowskiego w Poznaniu (1974), jako kameralista – III nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Wykonawców Muzyki Współczesnej „Gaudeamus” w Rotterdamie (1973), a jako dyrygent – II nagrodę w Międzynarodowym Konkursie dla Młodych Dyrygentów w Besançon (1979) oraz III nagrodę i nagrodę Ministra Kultury i Sztuki w Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach (1979).

W latach 1976-1977 był koncertmistrzem Polskiej Orkiestry Kameralnej (obecnie Sinfonia Varsovia) kierowanej przez Jerzego Maksymiuka, z którą odbył kilka tournées, m.in. po Włoszech, Niemczech i Wielkiej Brytanii, a także dokonał nagrań dla firmy fonograficznej EMI. W roku 1976 rozpoczął współpracę jako dyrygent z Teatrem Wielkim w Warszawie. W 1982 roku został zaproszony do Duńskiej Opery Królewskiej w Kopenhadze, w której w latach 1983-1996 pełnił funkcję głównego dyrygenta. W tym okresie występował w tak prestiżowych teatrach operowych świata jak Metropolitan Opera w Nowym Jorku, Teatro La Fenice w Wenecji, Teatro Carlo Felice w Genui, Opera Królewska w Sztokholmie i Opera w Oslo. W 1994 roku został dyrektorem Orkiestry i Chóru Polskiego Radia w Krakowie i pełnił tę funkcję do rozwiązania zespołu. Wkrótce został zaproszony do objęcia stanowiska dyrektora Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie, którą to funkcję pełnił do 1996 roku. Od roku 2002 był szefem i głównym dyrygentem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej.

Występował w wielu krajach Europy: Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Luksemburgu, Belgii, Danii, Norwegii, Szwecji, Słowenii, Turcji, we Włoszech, a także w USA, Meksyku, Kolumbii i Japonii. Współpracuje z niemal wszystkimi orkiestrami symfonicznymi w Polsce, a szczególnie ścisłą współpracę utrzymuje z Sinfonią Varsovią. Jest także pierwszym gościnnym dyrygentem Łotewskiej Opery Narodowej w Rydze, jak również stale współpracuje z Bawarską Operą Państwową w Monachium, Duńską Operą Królewską w Kopenhadze oraz Operą Królewską w Sztokholmie. Dokonał wielu nagrań dla Polskiego Radia i duńskiego radia DR. Ma w repertuarze ponad 40 dzieł operowych oraz większość światowego repertuaru symfonicznego.