Fot. Wojciech Grzędziński

Członek Jury

Koji Shimoda

Urodzony w Tokio pianista, pedagog i krytyk muzyczny. Zasiadał w jury wielu konkursów pianistycznych, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Autor artykułów i książek poświęconych w głównej mierze muzyce fortepianowej. Koncertował w krajach Europy i Japonii.

Absolwent Musashino Academia Musicae w Tokio. Jako stypendysta rządu polskiego ukończył także z wyróżnieniem studia podyplomowe na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Kształcił się u takich muzyków jak Nobuko Soma, Akiyoshi Ishiguro, Lidia Kozubek, Barbara Hesse-Bukowska, Jerzy Sulikowski i Tatiana Szebanowa. Zasiadał w jury wielu konkursów pianistycznych: Międzynarodowego Konkursu Młodych Pianistów „Arthur Rubinstein in memoriam” w Bydgoszczy, Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego dla Dzieci i Młodzieży „Chopin dla Najmłodszych” w Antoninie, Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Haliny Czerny-Stefańskiej w Aomori (w którym pełnił rolę przewodniczącego jury), Sengawa Piano Audition w Tokio oraz w jury konkursów organizowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Nauczycieli Fortepianu w Japonii (PTNA).

Jako pedagog prowadził przez osiem lat klasę fortepianu w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Józefa Elsnera w Warszawie. Obecnie naucza oraz wygłasza wykłady na największych uniwersytetach muzycznych w Japonii: Shōwa Academia Musicae, Tōhō Gakuen School of Music, Soai University czy Ferris University, jak również podczas kursów muzycznych odbywających się w Miki Gakki Kaiseikan. Jest członkiem Japońskiej Federacji Muzyków oraz Krajowego Stowarzyszenia Nauczycieli Fortepianu w Japonii (PTNA). Wielu jego studentów jest laureatami międzynarodowych konkursów muzycznych w Europie (w Warszawie, Bydgoszczy, Gdańsku, Berlinie, Moskwie, San Sebastián, Porto, Livorno i Vercelli) oraz w Nowym Jorku.

 Będąc uznanym redaktorem muzycznym publikuje wiele artykułów i recenzji w japońskich czasopismach branżowych: „Record Geijutsu”, „Ongaku no Tomo”, „Musica Nova” oraz „Chopin Magazine”. Jego cykl artykułów zatytułowany Anatomia arcydzieł fortepianowych wg Kojiego Shimody, publikowanych od 2011 roku na łamach „Record Geijutsu”, jest wysoko oceniany i doceniany w środowisku pianistycznym. W jego dorobku naukowym znajduje się szereg japońskojęzycznych publikacji książkowych: Chopin – dzieła wszystkie (1997), Słownik ciekawostek konkursowych (2005), Wierność historyczna w interpretacjach muzyki Fryderyka Chopina (2010) oraz Księga chopinowska (2015). Artysta współpracuje także z mediami jako koordynator inicjatyw związanych z muzyką, a wśród realizowanych przez niego przedsięwzięć warto wymienić serial anime Las fortepianów nadawany przez japońską telewizję NHK, któremu towarzyszy seria mang o tym samym tytule. Był również opiekunem wystawy zatytułowanej Portret Chopina – wizerunki artysty na przestrzeni ostatnich 200 lat, prezentowanej w Japonii (2019-2020).