A A
Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie / 20 – 27 września 2019

Kategoria (II)

Sabaudka czyli błogosławieństwo matki: uwertura na fortepian na 4 ręce; wyd. Warszawa, nakładem G. Sennewalda, cenz. 1882; domena publiczna / źródło: Biblioteka Narodowa (Polona)

 

 

Program Etapu I

 

Program powinien zawierać co najmniej dwa zróżnicowane stylistycznie i wyrazowo utwory co najmniej dwóch różnych kompozytorów z poniższej listy.

Łączny maksymalny czas prezentacji muzycznej ustala się na 30 minut.

Dopuszcza się przedłużenie czasu prezentacji o nie więcej niż 10 minut, jeśli jest to uzasadnione formą wybranych utworów.


Tadeusz Baird

Ignacy Feliks Dobrzyński

Józef Ksawery Elsner

Ignacy Friedman

Leopold Godowski

Joachim Kaczkowski

Mieczysław Karłowicz

Antoni Kątski

Stefan Kisielewski

Raoul Koczalski

Józef Władysław Krogulski

Karol Kurpiński

Franciszek Lessel

Teodor Leszetycki

Karol Lipiński

Artur Malawski

Witold Maliszewski

Henryk Melcer-Szczawiński

Karol Mikuli

Stanisław Moniuszko

Maurycy Moszkowski

Zygmunt Noskowski

Michał Kleofas Ogiński

Henryk Pachulski

Tadeusz Paciorkiewicz

Roman Palester

Eugeniusz Pankiewicz

Piotr Perkowski

Ludomir Różycki

Michał Spisak

Roman Statkowski

Zygmunt Stojowski

Antoni Stolpe

Tadeusz Szeligowski

Maria Szymanowska

Józef Wieniawski

Bolesław Woytowicz

Adam Wroński

Juliusz Zarębski

Aleksander Zarzycki

Władysław Żeleński

 


Program Etapu II – Finału

 

W etapie finałowym zaprezentowany zostanie wybrany utwór lub utwory (nie więcej niż cztery, inne niż w etapie I) kompozytora lub kompozytorów ze spisu zamieszczonego poniżej.

Łączny maksymalny czas prezentacji ustala się na 40 minut, jednak nie mniej niż 35 minut.

Dopuszcza się przedłużenie czasu prezentacji o nie więcej niż 10 minut, jeśli jest to uzasadnione formą wybranych utworów.

 

Grażyna Bacewicz

Tadeusz Baird

Fryderyk Chopin

Ignacy Feliks Dobrzyński

Józef Ksawery Elsner

Ignacy Friedman

Leopold Godowski

Henryk Mikołaj Górecki

Joachim Kaczkowski

Mieczysław Karłowicz

Antoni Kątski

Wojciech Kilar

Stefan Kisielewski

Raoul Koczalski

Józef Władysław Krogulski

Karol Kurpiński

Franciszek Lessel

Teodor Leszetycki

Karol Lipiński

Witold Lutosławski

Artur Malawski

Witold Maliszewski

Henryk Melcer-Szczawiński

Karol Mikuli

Stanisław Moniuszko

Maurycy Moszkowski

Zygmunt Noskowski

Michał Kleofas Ogiński

Henryk Pachulski

Tadeusz Paciorkiewicz

Ignacy Jan Paderewski

Roman Palester

Eugeniusz Pankiewicz

Andrzej Panufnik

Piotr Perkowski

Ludomir Różycki

Michał Spisak

Roman Statkowski

Zygmunt Stojowski

Antoni Stolpe

Tadeusz Szeligowski

Maria Szymanowska

Karol Szymanowski

Aleksander Tansman

Józef Wieniawski

Bolesław Woytowicz

Adam Wroński

Juliusz Zarębski

Aleksander Zarzycki

Władysław Żeleński

 

 

ORGANIZATOR
WSPÓŁORGANIZATOR
PATRONAT NARODOWY PREZYDENTA RP
PATRONAT NARODOWY
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY
W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOSCI
PARTNERZY
PATRONI MEDIALNI
Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej
im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie
20 – 27 września 2019


Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2018 Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki.
Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie
Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego