A A
Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie / 20 – 27 września 2019

Zmiana w Regulaminie – Kategoria II (zespoły kameralne)

Uprzejmie informujemy, że w Regulaminie Konkursu, w części dotyczącej programu dla Kategorii II (zespoły kameralne), nastąpiła zmiana polegająca na zwiększeniu maksymalnej liczby możliwych do wykonania utworów w finale Konkursu.

Zmieniono treść punktu 25 lit. b) Regulaminu i odpowiednio treść Załącznika nr 1B, w którym dotychczasową treść „W etapie finałowym zaprezentowany zostanie wybrany utwór lub utwory (nie więcej niż trzy, inne niż w etapie I) kompozytora lub kompozytorów ze spisu zamieszczonego poniżej” zastąpiono treścią – „W etapie finałowym zaprezentowany zostanie wybrany utwór lub utwory (nie więcej niż cztery, inne niż w etapie I) kompozytora lub kompozytorów ze spisu zamieszczonego poniżej”.

Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.

ORGANIZATOR
WSPÓŁORGANIZATOR
PATRONAT NARODOWY PREZYDENTA RP
PATRONAT NARODOWY
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY
W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOSCI
PARTNERZY
PATRONI MEDIALNI
Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej
im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie
20 – 27 września 2019


Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2018 Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki.
Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie
Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego